תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדלי הים התיכון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
אקסלנס 853,577 859,692 6,115  0.72%
הראל 464,283 468,773 4,490  0.97%
הירשמו לצפייה 1,300 2,580 1,280  98.46%
הירשמו לצפייה 77,745 78,321 576  0.74%
הירשמו לצפייה 2,300,440 2,298,940 -1,500  -0.07%
שדרגו את המנוי 351,950 349,425 -2,525  -0.72%
שדרגו את המנוי 368,505 365,287 -3,218  -0.87%
שדרגו את המנוי 632,280 626,676 -5,604  -0.89%
שדרגו את המנוי 109,615 101,782 -7,833  -7.15%
שדרגו את המנוי 160,557 152,035 -8,522  -5.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,461

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,202

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
ילין לפידות 2,274,320 3,339,110 1,064,790  46.82%
הלמן אלדובי 15,759 475,730 459,971  2,918.78%
הירשמו לצפייה 1,217,420 1,270,760 53,336  4.38%
הירשמו לצפייה 3,411,400 3,435,240 23,845  0.70%
הירשמו לצפייה 13,815,600 13,828,600 12,997  0.09%
שדרגו את המנוי 1,605,850 1,610,350 4,500  0.28%
שדרגו את המנוי 5,209,690 5,211,140 1,453  0.03%
שדרגו את המנוי 3,739,860 3,739,860 -1
שדרגו את המנוי 221,763 220,488 -1,275  -0.57%
שדרגו את המנוי 15,212 11,914 -3,298  -21.68%
שדרגו את המנוי 24,065 13,481 -10,584  -43.98%
שדרגו את המנוי 182,955 170,122 -12,833  -7.01%
שדרגו את המנוי 36,025 21,468 -14,557  -40.41%
שדרגו את המנוי 182,613 148,671 -33,942  -18.59%
שדרגו את המנוי 79,640 44,484 -35,156  -44.14%
שדרגו את המנוי 130,729 72,853 -57,876  -44.27%
שדרגו את המנוי 189,286 99,286 -90,000  -47.55%
שדרגו את המנוי 230,554 120,826 -109,728  -47.59%
שדרגו את המנוי 899,094 608,389 -290,705  -32.33%
שדרגו את המנוי 4,645,260 3,955,260 -690,000  -14.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,620,892

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,349,955

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,461
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -29,202
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,620,892
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,349,955
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,245,523 4.37%
ילין לפידות 2,298,940 1.61%
אקסלנס 859,692 0.60%
הירשמו לצפייה 626,676 0.44%
הירשמו לצפייה 507,542 0.35%
הירשמו לצפייה 468,773 0.33%
שדרגו את המנוי 365,287 0.26%
שדרגו את המנוי 349,425 0.24%
שדרגו את המנוי 152,035 0.11%
שדרגו את המנוי 105,826 0.07%
שדרגו את המנוי 101,782 0.07%
שדרגו את המנוי 95,205 0.07%
שדרגו את המנוי 78,767 0.06%
שדרגו את המנוי 78,321 0.05%
שדרגו את המנוי 52,241 0.04%
שדרגו את המנוי 38,933 0.03%
שדרגו את המנוי 18,000 0.01%
שדרגו את המנוי 16,008 0.01%
שדרגו את המנוי 14,957 0.01%
שדרגו את המנוי 12,930 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 603 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 42,180,829 29.49%
מנורה 13,828,600 9.67%
הראל 5,211,140 3.64%
הירשמו לצפייה 3,955,260 2.76%
הירשמו לצפייה 3,739,860 2.61%
הירשמו לצפייה 3,435,240 2.40%
שדרגו את המנוי 3,339,110 2.33%
שדרגו את המנוי 1,955,380 1.37%
שדרגו את המנוי 1,610,350 1.13%
שדרגו את המנוי 1,270,760 0.89%
שדרגו את המנוי 608,389 0.43%
שדרגו את המנוי 475,730 0.33%
שדרגו את המנוי 398,065 0.28%
שדרגו את המנוי 220,488 0.15%
שדרגו את המנוי 205,866 0.14%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 184,588 0.13%
שדרגו את המנוי 183,725 0.13%
שדרגו את המנוי 170,122 0.12%
שדרגו את המנוי 164,724 0.12%
שדרגו את המנוי 152,712 0.11%
שדרגו את המנוי 148,671 0.10%
שדרגו את המנוי 120,826 0.08%
שדרגו את המנוי 117,290 0.08%
שדרגו את המנוי 99,286 0.07%
שדרגו את המנוי 72,853 0.05%
שדרגו את המנוי 62,283 0.04%
שדרגו את המנוי 44,484 0.03%
שדרגו את המנוי 39,029 0.03%
שדרגו את המנוי 37,478 0.03%
שדרגו את המנוי 30,362 0.02%
שדרגו את המנוי 26,824 0.02%
שדרגו את המנוי 23,971 0.02%
שדרגו את המנוי 21,468 0.02%
שדרגו את המנוי 13,481 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,914 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית