תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלע קפיטל נדל"ן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
ילין לפידות 136,930 220,261 83,331  60.86%
סיגמא 25,565 100,048 74,483  291.35%
הירשמו לצפייה 36,088 63,101 27,013  74.85%
הירשמו לצפייה 20,323 36,553 16,230  79.86%
הירשמו לצפייה 249,394 260,194 10,800  4.33%
שדרגו את המנוי 11,639 21,218 9,579  82.30%
שדרגו את המנוי 118,840 124,870 6,030  5.07%
שדרגו את המנוי 15,982 19,370 3,388  21.20%
שדרגו את המנוי 9,949,660 9,951,630 1,973  0.02%
שדרגו את המנוי 76,620 77,850 1,230  1.61%
שדרגו את המנוי 3,094 3,844 750  24.24%
שדרגו את המנוי 2,000 2,400 400  20.00%
שדרגו את המנוי 163,293 162,493 -800  -0.49%
שדרגו את המנוי 974,346 967,349 -6,997  -0.72%
שדרגו את המנוי 258,919 245,818 -13,101  -5.06%
שדרגו את המנוי 658,872 638,892 -19,980  -3.03%
שדרגו את המנוי 4,025,400 4,004,090 -21,311  -0.53%
שדרגו את המנוי 4,151,920 4,090,370 -61,548  -1.48%
שדרגו את המנוי 1,605,110 1,510,350 -94,756  -5.90%
שדרגו את המנוי 1,263,700 1,140,550 -123,145  -9.75%
שדרגו את המנוי 3,426,300 3,276,300 -150,000  -4.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 235,207

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -491,638

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אנליסט 3,481,270 4,349,950 868,686  24.95%
מור 85,000 320,000 235,000  276.47%
הירשמו לצפייה 2,259,580 2,390,950 131,373  5.81%
הירשמו לצפייה 2,641,090 2,757,460 116,370  4.41%
הירשמו לצפייה 301,951 310,877 8,926  2.96%
שדרגו את המנוי 8,077,770 8,085,370 7,599  0.09%
שדרגו את המנוי 3,342,100 3,340,780 -1,323  -0.04%
שדרגו את המנוי 348,974 346,424 -2,550  -0.73%
שדרגו את המנוי 106,971 99,468 -7,503  -7.01%
שדרגו את המנוי 47,598 34,344 -13,254  -27.85%
שדרגו את המנוי 100,130 82,711 -17,419  -17.40%
שדרגו את המנוי 62,371 43,965 -18,406  -29.51%
שדרגו את המנוי 7,478,340 7,459,270 -19,070  -0.26%
שדרגו את המנוי 364,501 342,601 -21,900  -6.01%
שדרגו את המנוי 43,231 13,415 -29,816  -68.97%
שדרגו את המנוי 372,858 337,308 -35,550  -9.53%
שדרגו את המנוי 395,378 343,296 -52,082  -13.17%
שדרגו את המנוי 644,169 552,214 -91,955  -14.27%
שדרגו את המנוי 210,565 111,757 -98,808  -46.93%
שדרגו את המנוי 440,566 315,520 -125,046  -28.38%
שדרגו את המנוי 1,830,930 1,660,540 -170,385  -9.31%
שדרגו את המנוי 1,014,640 705,766 -308,874  -30.44%
שדרגו את המנוי 685,266 284,866 -400,400  -58.43%
שדרגו את המנוי 10,930,400 10,524,300 -406,142  -3.72%
שדרגו את המנוי 2,272,660 1,854,400 -418,260  -18.40%
שדרגו את המנוי 1,555,640 1,094,640 -461,000  -29.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,367,954

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,699,743

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 235,207
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -491,638
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,367,954
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,699,743
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 30,151,309 15.73%
מור 9,951,630 5.19%
הראל 4,090,370 2.13%
הירשמו לצפייה 4,004,090 2.09%
הירשמו לצפייה 3,276,300 1.71%
הירשמו לצפייה 1,954,020 1.02%
שדרגו את המנוי 1,510,350 0.79%
שדרגו את המנוי 1,140,550 0.60%
שדרגו את המנוי 967,349 0.50%
שדרגו את המנוי 892,948 0.47%
שדרגו את המנוי 638,892 0.33%
שדרגו את המנוי 260,194 0.14%
שדרגו את המנוי 251,500 0.13%
שדרגו את המנוי 245,818 0.13%
שדרגו את המנוי 220,261 0.11%
שדרגו את המנוי 162,493 0.08%
שדרגו את המנוי 124,870 0.07%
שדרגו את המנוי 100,048 0.05%
שדרגו את המנוי 77,850 0.04%
שדרגו את המנוי 63,101 0.03%
שדרגו את המנוי 62,000 0.03%
שדרגו את המנוי 36,553 0.02%
שדרגו את המנוי 24,885 0.01%
שדרגו את המנוי 22,767 0.01%
שדרגו את המנוי 21,218 0.01%
שדרגו את המנוי 19,370 0.01%
שדרגו את המנוי 13,692 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,946 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,844 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 52,956,395 27.63%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 10,524,300 5.49%
מנורה 8,085,370 4.22%
הירשמו לצפייה 7,459,270 3.89%
הירשמו לצפייה 4,349,950 2.27%
הירשמו לצפייה 3,340,780 1.74%
שדרגו את המנוי 2,757,460 1.44%
שדרגו את המנוי 2,390,950 1.25%
שדרגו את המנוי 1,970,920 1.03%
שדרגו את המנוי 1,854,400 0.97%
שדרגו את המנוי 1,660,540 0.87%
שדרגו את המנוי 1,094,640 0.57%
שדרגו את המנוי 705,766 0.37%
שדרגו את המנוי 673,046 0.35%
שדרגו את המנוי 593,138 0.31%
שדרגו את המנוי 570,000 0.30%
שדרגו את המנוי 552,214 0.29%
שדרגו את המנוי 492,156 0.26%
שדרגו את המנוי 440,075 0.23%
שדרגו את המנוי 346,424 0.18%
שדרגו את המנוי 343,296 0.18%
שדרגו את המנוי 342,601 0.18%
שדרגו את המנוי 337,308 0.18%
שדרגו את המנוי 320,000 0.17%
שדרגו את המנוי 315,520 0.16%
שדרגו את המנוי 310,877 0.16%
שדרגו את המנוי 284,866 0.15%
שדרגו את המנוי 113,710 0.06%
שדרגו את המנוי 111,757 0.06%
שדרגו את המנוי 102,042 0.05%
שדרגו את המנוי 99,468 0.05%
שדרגו את המנוי 82,711 0.04%
שדרגו את המנוי 74,662 0.04%
שדרגו את המנוי 50,909 0.03%
שדרגו את המנוי 50,673 0.03%
שדרגו את המנוי 45,445 0.02%
שדרגו את המנוי 43,965 0.02%
שדרגו את המנוי 34,344 0.02%
שדרגו את המנוי 13,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,727 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית