תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בי קומיונקיישנס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
אפסילון 125,275 314,381 189,106  150.95%
פסטרנק שהם 232,258 406,767 174,509  75.14%
הירשמו לצפייה 119,340 136,920 17,580  14.73%
הירשמו לצפייה 861,246 869,656 8,410  0.98%
הירשמו לצפייה 9,003 9,406 403  4.48%
שדרגו את המנוי 74,624 72,319 -2,305  -3.09%
שדרגו את המנוי 21,335 15,149 -6,186  -28.99%
שדרגו את המנוי 212,166 203,904 -8,262  -3.89%
שדרגו את המנוי 115,721 103,254 -12,467  -10.77%
שדרגו את המנוי 24,428 4,476 -19,952  -81.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 390,008

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -49,172

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מיטב דש 2,936 247,307 244,371  8,323.26%
אנליסט 396,373 493,306 96,933  24.45%
הירשמו לצפייה 304,571 350,887 46,316  15.21%
הירשמו לצפייה 72,960 110,433 37,473  51.36%
הירשמו לצפייה 29,214 65,268 36,054  123.41%
שדרגו את המנוי 148,859 160,497 11,638  7.82%
שדרגו את המנוי 15,500 25,838 10,338  66.70%
שדרגו את המנוי 2,230,870 2,232,970 2,099  0.09%
שדרגו את המנוי 29,541 27,470 -2,071  -7.01%
שדרגו את המנוי 81,476 55,687 -25,789  -31.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 485,222

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,860

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 390,008
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -49,172
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 485,222
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,860
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,175,038 10.62%
מיטב דש 869,656 2.91%
אנליסט 502,708 1.68%
הירשמו לצפייה 406,767 1.36%
הירשמו לצפייה 314,381 1.05%
הירשמו לצפייה 203,904 0.68%
שדרגו את המנוי 150,000 0.50%
שדרגו את המנוי 144,126 0.48%
שדרגו את המנוי 136,920 0.46%
שדרגו את המנוי 116,666 0.39%
שדרגו את המנוי 113,354 0.38%
שדרגו את המנוי 103,254 0.35%
שדרגו את המנוי 72,319 0.24%
שדרגו את המנוי 15,149 0.05%
שדרגו את המנוי 9,406 0.03%
שדרגו את המנוי 5,842 0.02%
שדרגו את המנוי 5,000 0.02%
שדרגו את המנוי 4,476 0.01%
שדרגו את המנוי 1,110 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,461,542 18.27%
מנורה 2,232,970 7.47%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 759,569 2.54%
הירשמו לצפייה 493,306 1.65%
הירשמו לצפייה 350,887 1.17%
הירשמו לצפייה 247,307 0.83%
שדרגו את המנוי 241,935 0.81%
שדרגו את המנוי 178,000 0.60%
שדרגו את המנוי 160,497 0.54%
שדרגו את המנוי 152,855 0.51%
שדרגו את המנוי 110,433 0.37%
שדרגו את המנוי 65,268 0.22%
שדרגו את המנוי 64,153 0.21%
שדרגו את המנוי 55,687 0.19%
שדרגו את המנוי 41,000 0.14%
שדרגו את המנוי 29,117 0.10%
שדרגו את המנוי 28,614 0.10%
שדרגו את המנוי 28,550 0.10%
שדרגו את המנוי 27,598 0.09%
שדרגו את המנוי 27,470 0.09%
שדרגו את המנוי 25,838 0.09%
שדרגו את המנוי 17,700 0.06%
שדרגו את המנוי 16,464 0.06%
שדרגו את המנוי 16,148 0.05%
שדרגו את המנוי 16,114 0.05%
שדרגו את המנוי 14,091 0.05%
שדרגו את המנוי 13,506 0.05%
שדרגו את המנוי 12,040 0.04%
שדרגו את המנוי 10,570 0.04%
שדרגו את המנוי 7,300 0.02%
שדרגו את המנוי 6,700 0.02%
שדרגו את המנוי 6,000 0.02%
שדרגו את המנוי 3,170 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית