תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתמר מדיקל

ענף: ביומד
תת-ענף: מכשור רפואי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
אפסילון 882,335 968,285 85,950  9.74%
סיגמא 126,227 176,297 50,070  39.67%
הירשמו לצפייה 442,125 474,408 32,283  7.30%
הירשמו לצפייה 129,869 132,313 2,444  1.88%
הירשמו לצפייה 10,000 12,000 2,000  20.00%
שדרגו את המנוי 9,748 1,408 -8,340  -85.56%
שדרגו את המנוי 639,060 629,641 -9,419  -1.47%
שדרגו את המנוי 218,791 202,653 -16,138  -7.38%
שדרגו את המנוי 401,324 382,361 -18,963  -4.73%
שדרגו את המנוי 670,966 649,073 -21,893  -3.26%
שדרגו את המנוי 9,025,500 8,996,640 -28,860  -0.32%
שדרגו את המנוי 2,788,750 2,742,620 -46,130  -1.65%
שדרגו את המנוי 12,424,100 12,363,200 -60,859  -0.49%
שדרגו את המנוי 5,780,200 5,659,890 -120,307  -2.08%
שדרגו את המנוי 2,868,560 2,597,310 -271,258  -9.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 172,747

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -602,167

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הכשרה ביטוח 589,856 825,619 235,763  39.97%
מור 45,000 50,300 5,300  11.78%
הירשמו לצפייה 20,429,100 20,428,400 -648
הירשמו לצפייה 3,193,500 2,706,250 -487,248  -15.26%
הירשמו לצפייה 2,385,430 1,405,430 -980,000  -41.08%
שדרגו את המנוי 8,945,890 7,018,260 -1,927,620  -21.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 241,063

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,395,516

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 172,747
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -602,167
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 241,063
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,395,516
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 36,237,984 12.64%
ילין לפידות 12,363,200 4.31%
מור 8,996,640 3.14%
הירשמו לצפייה 5,659,890 1.97%
הירשמו לצפייה 2,742,620 0.96%
הירשמו לצפייה 2,597,310 0.91%
שדרגו את המנוי 968,285 0.34%
שדרגו את המנוי 649,073 0.23%
שדרגו את המנוי 629,641 0.22%
שדרגו את המנוי 474,408 0.17%
שדרגו את המנוי 382,361 0.13%
שדרגו את המנוי 202,653 0.07%
שדרגו את המנוי 176,297 0.06%
שדרגו את המנוי 132,313 0.05%
שדרגו את המנוי 81,557 0.03%
שדרגו את המנוי 80,000 0.03%
שדרגו את המנוי 33,700 0.01%
שדרגו את המנוי 25,561 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,277 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,183 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,607 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,408 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 33,282,951 11.61%
מגדל 20,428,400 7.12%
הפניקס 7,018,260 2.45%
הירשמו לצפייה 2,706,250 0.94%
הירשמו לצפייה 1,405,430 0.49%
הירשמו לצפייה 840,300 0.29%
שדרגו את המנוי 825,619 0.29%
שדרגו את המנוי 58,692 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית