תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פז נפט

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.paz.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
פסטרנק שהם 15,203 19,173 3,970  26.11%
מיטב דש 42,108 45,680 3,572  8.48%
הירשמו לצפייה 34,413 37,342 2,929  8.51%
הירשמו לצפייה 13,898 14,758 860  6.19%
הירשמו לצפייה 4 800 796  19,900.00%
שדרגו את המנוי 167,783 168,238 455  0.27%
שדרגו את המנוי 90 140 50  55.56%
שדרגו את המנוי 716 761 45  6.28%
שדרגו את המנוי 16,535 16,542 7  0.04%
שדרגו את המנוי 1,702 1,701 -1  -0.06%
שדרגו את המנוי 16,608 16,510 -98  -0.59%
שדרגו את המנוי 630 470 -160  -25.40%
שדרגו את המנוי 450 270 -180  -40.00%
שדרגו את המנוי 1,247 1,025 -222  -17.80%
שדרגו את המנוי 292 20 -272  -93.15%
שדרגו את המנוי 32,517 32,107 -410  -1.26%
שדרגו את המנוי 6,603 6,033 -570  -8.63%
שדרגו את המנוי 9,410 8,731 -679  -7.22%
שדרגו את המנוי 39,673 38,925 -748  -1.89%
שדרגו את המנוי 6,748 5,977 -771  -11.43%
שדרגו את המנוי 75,834 72,979 -2,855  -3.76%
שדרגו את המנוי 49,658 46,749 -2,909  -5.86%
שדרגו את המנוי 89,020 59,769 -29,251  -32.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,684

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,126

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
כלל 748,990 925,478 176,488  23.56%
ילין לפידות 187,669 198,424 10,755  5.73%
הירשמו לצפייה 210,611 219,252 8,641  4.10%
הירשמו לצפייה 8,287 13,641 5,354  64.61%
הירשמו לצפייה 17,005 22,240 5,235  30.79%
שדרגו את המנוי 2,413 5,284 2,871  118.98%
שדרגו את המנוי 901,366 902,207 841  0.09%
שדרגו את המנוי 521 1,226 705  135.32%
שדרגו את המנוי 605,230 605,702 472  0.08%
שדרגו את המנוי 733,731 733,935 204  0.03%
שדרגו את המנוי 2,486 2,464 -22  -0.88%
שדרגו את המנוי 17,646 17,494 -152  -0.86%
שדרגו את המנוי 31,233 31,053 -180  -0.58%
שדרגו את המנוי 1,836 1,245 -591  -32.19%
שדרגו את המנוי 1,184 526 -658  -55.57%
שדרגו את המנוי 7,670 6,900 -770  -10.04%
שדרגו את המנוי 11,936 11,099 -837  -7.01%
שדרגו את המנוי 8,830 7,946 -884  -10.01%
שדרגו את המנוי 6,972 5,935 -1,037  -14.87%
שדרגו את המנוי 2,803 1,301 -1,502  -53.59%
שדרגו את המנוי 26,505 24,746 -1,759  -6.64%
שדרגו את המנוי 19,840 16,770 -3,070  -15.47%
שדרגו את המנוי 10,591 7,307 -3,284  -31.01%
שדרגו את המנוי 11,625 5,369 -6,256  -53.82%
שדרגו את המנוי 83,714 76,524 -7,190  -8.59%
שדרגו את המנוי 13,340 4,700 -8,640  -64.77%
שדרגו את המנוי 41,322 27,182 -14,140  -34.22%
שדרגו את המנוי 139,299 123,732 -15,567  -11.18%
שדרגו את המנוי 62,311 39,834 -22,477  -36.07%
שדרגו את המנוי 575,439 536,039 -39,400  -6.85%
שדרגו את המנוי 947,507 886,801 -60,706  -6.41%
שדרגו את המנוי 552,914 484,686 -68,228  -12.34%
שדרגו את המנוי 223,607 133,660 -89,947  -40.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 211,566

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -347,297

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,684
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -39,126
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 211,566
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -347,297
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 594,998 5.85%
ילין לפידות 168,238 1.65%
מור 72,979 0.72%
הירשמו לצפייה 59,769 0.59%
הירשמו לצפייה 46,749 0.46%
הירשמו לצפייה 45,680 0.45%
שדרגו את המנוי 38,925 0.38%
שדרגו את המנוי 37,342 0.37%
שדרגו את המנוי 32,107 0.32%
שדרגו את המנוי 19,173 0.19%
שדרגו את המנוי 16,542 0.16%
שדרגו את המנוי 16,510 0.16%
שדרגו את המנוי 14,758 0.15%
שדרגו את המנוי 8,731 0.09%
שדרגו את המנוי 6,033 0.06%
שדרגו את המנוי 5,977 0.06%
שדרגו את המנוי 1,701 0.02%
שדרגו את המנוי 1,025 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
שדרגו את המנוי 138 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,298,029 61.94%
כלל 925,478 9.10%
מנורה 902,207 8.87%
הירשמו לצפייה 886,801 8.72%
הירשמו לצפייה 733,935 7.22%
הירשמו לצפייה 605,702 5.96%
שדרגו את המנוי 536,039 5.27%
שדרגו את המנוי 484,686 4.77%
שדרגו את המנוי 219,252 2.16%
שדרגו את המנוי 198,424 1.95%
שדרגו את המנוי 133,660 1.31%
שדרגו את המנוי 123,732 1.22%
שדרגו את המנוי 98,347 0.97%
שדרגו את המנוי 76,524 0.75%
שדרגו את המנוי 39,834 0.39%
שדרגו את המנוי 31,420 0.31%
שדרגו את המנוי 31,053 0.31%
שדרגו את המנוי 27,182 0.27%
שדרגו את המנוי 24,746 0.24%
שדרגו את המנוי 22,240 0.22%
שדרגו את המנוי 22,021 0.22%
שדרגו את המנוי 17,494 0.17%
שדרגו את המנוי 16,770 0.16%
שדרגו את המנוי 14,900 0.15%
שדרגו את המנוי 13,641 0.13%
שדרגו את המנוי 12,729 0.13%
שדרגו את המנוי 11,099 0.11%
שדרגו את המנוי 9,049 0.09%
שדרגו את המנוי 7,946 0.08%
שדרגו את המנוי 7,877 0.08%
שדרגו את המנוי 7,307 0.07%
שדרגו את המנוי 6,900 0.07%
שדרגו את המנוי 6,345 0.06%
שדרגו את המנוי 5,935 0.06%
שדרגו את המנוי 5,369 0.05%
שדרגו את המנוי 5,284 0.05%
שדרגו את המנוי 4,700 0.05%
שדרגו את המנוי 4,155 0.04%
שדרגו את המנוי 3,954 0.04%
שדרגו את המנוי 2,629 0.03%
שדרגו את המנוי 2,464 0.02%
שדרגו את המנוי 1,992 0.02%
שדרגו את המנוי 1,301 0.01%
שדרגו את המנוי 1,245 0.01%
שדרגו את המנוי 1,226 0.01%
שדרגו את המנוי 906 < 0.01%
שדרגו את המנוי 526 < 0.01%
שדרגו את המנוי 503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  פז נפט דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-18.5 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-19.6 מיליארד שקל ב-2013; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על 172 מיליון שקל, עלייה של 56% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #נפט
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  פז דיווחה הבוקר (ה') על מכירת אחזקותיה במתחם פי גלילות תמורת 237 מיליון שקל. מדובר בקרקע בשטח של 34 דונם במתחם וב-21.5% מהון המניות חברת פי גלילות מסופי נפט וצינורות המוחזקות על ידה. #מכירת_מניות #מכירת_נכס #פי_גלילות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית