תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

קמהדע

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה
אתר: www.kamada.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט 30,878 52,338 21,460  69.50%
איילון 3,635 17,833 14,198  390.59%
הירשמו לצפייה 70,548 84,228 13,680  19.39%
הירשמו לצפייה 52,117 56,013 3,896  7.48%
הירשמו לצפייה 2,134 4,629 2,495  116.92%
שדרגו את המנוי 51,157 51,645 488  0.95%
שדרגו את המנוי 19,936 19,593 -343  -1.72%
שדרגו את המנוי 2,800 2,000 -800  -28.57%
שדרגו את המנוי 99,391 97,960 -1,431  -1.44%
שדרגו את המנוי 8,283 5,560 -2,723  -32.87%
שדרגו את המנוי 537,115 505,034 -32,081  -5.97%
שדרגו את המנוי 108,703 68,469 -40,234  -37.01%
שדרגו את המנוי 321,994 242,403 -79,591  -24.72%
שדרגו את המנוי 188,506 101,508 -86,998  -46.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 56,217

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -244,201

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מגדל 1,121,690 1,121,660 -35
הלמן אלדובי 6,235 6,170 -65  -1.04%
הירשמו לצפייה 41,200 40,000 -1,200  -2.91%
הירשמו לצפייה 50,553 48,053 -2,500  -4.95%
הירשמו לצפייה 43,820 33,820 -10,000  -22.82%
שדרגו את המנוי 1,230,260 1,216,650 -13,604  -1.11%
שדרגו את המנוי 416,040 317,961 -98,079  -23.57%
שדרגו את המנוי 457,027 355,071 -101,956  -22.31%
שדרגו את המנוי 1,267,020 931,351 -335,664  -26.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -563,103

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 56,217
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -244,201
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -563,103
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,517,073 3.77%
אלטשולר - שחם 505,034 1.25%
אנליסט 242,403 0.60%
הירשמו לצפייה 190,876 0.47%
הירשמו לצפייה 101,508 0.25%
הירשמו לצפייה 97,960 0.24%
שדרגו את המנוי 84,228 0.21%
שדרגו את המנוי 68,469 0.17%
שדרגו את המנוי 56,013 0.14%
שדרגו את המנוי 52,338 0.13%
שדרגו את המנוי 51,645 0.13%
שדרגו את המנוי 19,593 0.05%
שדרגו את המנוי 17,833 0.04%
שדרגו את המנוי 10,000 0.02%
שדרגו את המנוי 5,560 0.01%
שדרגו את המנוי 4,629 0.01%
שדרגו את המנוי 4,564 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,620 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,421,005 10.98%
מיטב דש 1,216,650 3.02%
מגדל 1,121,660 2.79%
הירשמו לצפייה 931,351 2.31%
הירשמו לצפייה 355,071 0.88%
הירשמו לצפייה 317,961 0.79%
שדרגו את המנוי 88,430 0.22%
שדרגו את המנוי 60,400 0.15%
שדרגו את המנוי 48,053 0.12%
שדרגו את המנוי 40,000 0.10%
שדרגו את המנוי 39,309 0.10%
שדרגו את המנוי 37,400 0.09%
שדרגו את המנוי 33,820 0.08%
שדרגו את המנוי 27,500 0.07%
שדרגו את המנוי 25,728 0.06%
שדרגו את המנוי 23,306 0.06%
שדרגו את המנוי 21,827 0.05%
שדרגו את המנוי 17,231 0.04%
שדרגו את המנוי 7,538 0.02%
שדרגו את המנוי 6,170 0.02%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  קמהדע קיבלה ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) מעמד של תרופת יתום עבור התרופה המיועדת לטיפול במחלת השתל נגד מאחסן. #FDA #תרופת_יתום #מחלת_השתל_נגד_מאחסן #ביומד #תרופה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית