תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
אקסלנס 912,993 924,125 11,132  1.22%
אושן 89,480 98,050 8,570  9.58%
הירשמו לצפייה 991,168 995,592 4,424  0.45%
הירשמו לצפייה 382,818 384,818 2,000  0.52%
הירשמו לצפייה 572 663 91  15.91%
שדרגו את המנוי 72,740 72,467 -273  -0.38%
שדרגו את המנוי 6,500 5,000 -1,500  -23.08%
שדרגו את המנוי 393,277 387,075 -6,202  -1.58%
שדרגו את המנוי 473,351 448,325 -25,026  -5.29%
שדרגו את המנוי 186,393 155,537 -30,856  -16.55%
שדרגו את המנוי 1,648,770 1,595,990 -52,783  -3.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,217

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -116,640

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 76,640 72,640 -4,000  -5.22%
הכשרה ביטוח 281,834 221,530 -60,304  -21.40%
הירשמו לצפייה 887,945 762,793 -125,152  -14.09%
הירשמו לצפייה 2,551,860 2,111,810 -440,055  -17.24%
הירשמו לצפייה 2,718,270 1,790,900 -927,371  -34.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,556,882

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,217
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -116,640
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,556,882
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,148,381 7.77%
מור 1,595,990 2.41%
מגדל 995,592 1.50%
הירשמו לצפייה 924,125 1.39%
הירשמו לצפייה 448,325 0.68%
הירשמו לצפייה 387,075 0.58%
שדרגו את המנוי 384,818 0.58%
שדרגו את המנוי 155,537 0.23%
שדרגו את המנוי 98,050 0.15%
שדרגו את המנוי 72,467 0.11%
שדרגו את המנוי 50,813 0.08%
שדרגו את המנוי 17,000 0.03%
שדרגו את המנוי 8,034 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,891 < 0.01%
שדרגו את המנוי 663 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,720,166 10.14%
הפניקס 2,111,810 3.19%
פסגות 1,790,900 2.70%
הירשמו לצפייה 936,053 1.41%
הירשמו לצפייה 762,793 1.15%
הירשמו לצפייה 389,196 0.59%
שדרגו את המנוי 221,530 0.33%
שדרגו את המנוי 181,247 0.27%
שדרגו את המנוי 74,932 0.11%
שדרגו את המנוי 72,640 0.11%
שדרגו את המנוי 63,000 0.10%
שדרגו את המנוי 48,380 0.07%
שדרגו את המנוי 32,114 0.05%
שדרגו את המנוי 17,460 0.03%
שדרגו את המנוי 7,800 0.01%
שדרגו את המנוי 5,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,005 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית