תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פועלים איביאי

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
אושן 74,000 83,530 9,530  12.88%
מגדל 11,003 11,593 590  5.36%
הירשמו לצפייה 67,272 63,453 -3,819  -5.68%
הירשמו לצפייה 57,894 50,293 -7,601  -13.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,120

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,420

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הראל 1,037,430 1,037,720 289  0.03%
קחצ"ק חברת ניהול 44,160 43,907 -253  -0.57%
הירשמו לצפייה 379,050 378,370 -680  -0.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 289

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -933

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,120
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,420
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 289
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -933
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 999,339 5.01%
אלטשולר - שחם 513,712 2.58%
אנליסט 193,451 0.97%
הירשמו לצפייה 83,530 0.42%
הירשמו לצפייה 63,490 0.32%
הירשמו לצפייה 63,453 0.32%
שדרגו את המנוי 50,293 0.25%
שדרגו את המנוי 19,285 0.10%
שדרגו את המנוי 11,593 0.06%
שדרגו את המנוי 322 < 0.01%
שדרגו את המנוי 209 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,996,111 10.01%
הראל 1,037,720 5.20%
אנליסט 536,114 2.69%
הירשמו לצפייה 378,370 1.90%
הירשמו לצפייה 43,907 0.22%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית