תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתוראן

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.ituran.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
אי.בי.אי. 47,173 48,973 1,800  3.82%
מור 438,534 439,534 1,000  0.23%
הירשמו לצפייה 12,667 12,818 151  1.19%
הירשמו לצפייה 2,207 2,247 40  1.81%
הירשמו לצפייה 25,008 23,001 -2,007  -8.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,991

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,007

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הפניקס 507,167 623,967 116,800  23.03%
אקסלנס 171,295 220,549 49,254  28.75%
הירשמו לצפייה 382,010 382,116 106  0.03%
הירשמו לצפייה 16,261 16,167 -94  -0.58%
הירשמו לצפייה 366,896 195,507 -171,389  -46.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 166,160

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -171,483

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,991
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,007
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 166,160
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -171,483
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 682,066 3.25%
מור 439,534 2.10%
אנליסט 134,335 0.64%
הירשמו לצפייה 48,973 0.23%
הירשמו לצפייה 23,001 0.11%
הירשמו לצפייה 12,818 0.06%
שדרגו את המנוי 10,713 0.05%
שדרגו את המנוי 9,319 0.04%
שדרגו את המנוי 2,247 0.01%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,334,837 11.14%
הפניקס 623,967 2.98%
הראל 382,116 1.82%
הירשמו לצפייה 369,405 1.76%
הירשמו לצפייה 220,549 1.05%
הירשמו לצפייה 208,074 0.99%
שדרגו את המנוי 195,507 0.93%
שדרגו את המנוי 82,664 0.39%
שדרגו את המנוי 66,605 0.32%
שדרגו את המנוי 43,730 0.21%
שדרגו את המנוי 42,846 0.20%
שדרגו את המנוי 21,983 0.10%
שדרגו את המנוי 16,167 0.08%
שדרגו את המנוי 15,713 0.07%
שדרגו את המנוי 11,188 0.05%
שדרגו את המנוי 8,146 0.04%
שדרגו את המנוי 8,000 0.04%
שדרגו את המנוי 3,230 0.02%
שדרגו את המנוי 3,114 0.01%
שדרגו את המנוי 2,844 0.01%
שדרגו את המנוי 2,386 0.01%
שדרגו את המנוי 2,126 0.01%
שדרגו את המנוי 1,409 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 755 < 0.01%
שדרגו את המנוי 577 < 0.01%
שדרגו את המנוי 378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית