תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדל ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
פסטרנק שהם 565,165 1,125,620 560,452  99.17%
אפסילון 176,187 531,175 354,988  201.48%
הירשמו לצפייה 1,463,690 1,800,620 336,928  23.02%
הירשמו לצפייה 504,569 617,085 112,516  22.30%
הירשמו לצפייה 1,337,570 1,436,610 99,039  7.40%
שדרגו את המנוי 133,367 175,896 42,529  31.89%
שדרגו את המנוי 799,034 831,393 32,359  4.05%
שדרגו את המנוי 56,311 82,466 26,155  46.45%
שדרגו את המנוי 47,422 63,034 15,612  32.92%
שדרגו את המנוי 2,946 16,609 13,663  463.78%
שדרגו את המנוי 1,000 2,502 1,502  150.20%
שדרגו את המנוי 1,076,350 1,069,050 -7,299  -0.68%
שדרגו את המנוי 78,000 68,500 -9,500  -12.18%
שדרגו את המנוי 1,811,460 1,792,610 -18,856  -1.04%
שדרגו את המנוי 47,014 27,415 -19,599  -41.69%
שדרגו את המנוי 4,724,490 4,696,990 -27,500  -0.58%
שדרגו את המנוי 202,185 165,765 -36,420  -18.01%
שדרגו את המנוי 225,340 186,404 -38,936  -17.28%
שדרגו את המנוי 122,923 82,815 -40,108  -32.63%
שדרגו את המנוי 95,601 45,601 -50,000  -52.30%
שדרגו את המנוי 366,499 293,534 -72,965  -19.91%
שדרגו את המנוי 3,063,810 2,956,040 -107,771  -3.52%
שדרגו את המנוי 5,419,590 5,052,850 -366,743  -6.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,595,743

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -795,697

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
כלל 15,003,900 23,737,900 8,734,010  58.21%
הפניקס 20,909,300 21,811,400 902,048  4.31%
הירשמו לצפייה 7,310,220 7,926,660 616,447  8.43%
הירשמו לצפייה 107,162 469,082 361,920  337.73%
הירשמו לצפייה 238,903 498,227 259,324  108.55%
שדרגו את המנוי 44,014 97,318 53,304  121.11%
שדרגו את המנוי 20,279,700 20,298,800 19,076  0.09%
שדרגו את המנוי 23,262,800 23,273,400 10,636  0.05%
שדרגו את המנוי 454,685 454,013 -672  -0.15%
שדרגו את המנוי 990,236 984,544 -5,692  -0.57%
שדרגו את המנוי 268,556 249,720 -18,836  -7.01%
שדרגו את המנוי 2,514,250 2,417,580 -96,666  -3.84%
שדרגו את המנוי 396,381 286,381 -110,000  -27.75%
שדרגו את המנוי 2,430,010 2,072,840 -357,170  -14.70%
שדרגו את המנוי 9,456,880 20,471 -9,436,410  -99.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,956,765

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,025,446

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,595,743
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -795,697
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,956,765
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,025,446
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 28,121,174 2.67%
פסגות 5,052,850 0.48%
אנליסט 4,696,990 0.45%
הירשמו לצפייה 4,574,000 0.43%
הירשמו לצפייה 2,956,040 0.28%
הירשמו לצפייה 1,800,620 0.17%
שדרגו את המנוי 1,792,610 0.17%
שדרגו את המנוי 1,436,610 0.14%
שדרגו את המנוי 1,125,620 0.11%
שדרגו את המנוי 1,069,050 0.10%
שדרגו את המנוי 831,393 0.08%
שדרגו את המנוי 617,085 0.06%
שדרגו את המנוי 531,175 0.05%
שדרגו את המנוי 293,534 0.03%
שדרגו את המנוי 230,000 0.02%
שדרגו את המנוי 187,590 0.02%
שדרגו את המנוי 186,404 0.02%
שדרגו את המנוי 175,896 0.02%
שדרגו את המנוי 165,765 0.02%
שדרגו את המנוי 82,815 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82,466 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,034 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,609 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,502 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 127,057,194 12.06%
כלל 23,737,900 2.25%
הראל 23,273,400 2.21%
הירשמו לצפייה 21,811,400 2.07%
הירשמו לצפייה 20,298,800 1.93%
הירשמו לצפייה 17,089,000 1.62%
שדרגו את המנוי 7,926,660 0.75%
שדרגו את המנוי 4,140,640 0.39%
שדרגו את המנוי 2,417,580 0.23%
שדרגו את המנוי 2,072,840 0.20%
שדרגו את המנוי 984,544 0.09%
שדרגו את המנוי 504,095 0.05%
שדרגו את המנוי 498,227 0.05%
שדרגו את המנוי 479,215 0.05%
שדרגו את המנוי 469,082 0.04%
שדרגו את המנוי 454,013 0.04%
שדרגו את המנוי 286,381 0.03%
שדרגו את המנוי 249,720 0.02%
שדרגו את המנוי 97,318 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,471 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית